Д   ВЕЛКОВИ -р
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ЦЕНИ
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
Ценоразпис на извършваните медицински дейности по желание на пациента в МЦ ”Д-Р ВЕЛКОВИ” ООД- град Разград, съгласно чл.98, ал.1, от ЗЛЗ /ДВ бр.65 от 2000 г./, писмо № 300/04.07.2000 г. на УС на БЛС   Преглед от специалист - 30.00 лв. Вторичен преглед - 15.00 лв. Медицинско свидетелство за професионален шофьор – за специалист по - 6.00 лв. Медицинско свидетелство за работа – за специалист по - 6.00 лв. Медицинско свидетелство за постъпване в учебно заведение – за специалист по - 5.00 лв. Медицински преглед с ехография на коремни органи - 30.00 лв. Ехография на млечна жлеза - 30.00 лв. Ехокардиография - 20.00 лв. Електрокардиограма с разчитане - 5.00 лв.  Поставяне на катетър - 5.00 лв Промивка на уши - 5.00 лв. Инхалация медикаментозна - 3.00 лв. Хистологично изследване - 70.00 лв. Цитологично изследване – 40.00 лв. Поставяне на спирала - 20.00 лв. Махане на спирала - 10.00 лв. Диатермокоагулация - 15.00 лв. Спермограма - 20 Пробно абразио - 70.00 лв. Измерване на артериално налягане - 1.00 лв. Мускулна инжекция - 2.00 лв. Подкожна инжекция - 1.00 лв. Венозна инжекция - 3.00 лв. Вливане на венозна инфузия - 10.00 лв. Тампонада - 10.00 лв. Преглед по желание на чужд гражданин - 40.00 лв. Документи на чужд гражданин - 20.00 лв. Инцизия - 20.00 лв. Обработка на рана - 15.00 лв. Обработка на гнойна рана - 20.00 лв. Превръзка на оперативна рана - 10.00 лв. Сваляне на конци - 10.00 лв. Вземане на венозна кръв /ако не е включено в друга дейност/ - 2.00 лв. Изготвяне на протокол за ТЕЛК и РЕЛК /без направление/ - 40.00 лв. ЛКК /без направление/ на специалист по - 5.00 лв. Анестезиологична консултация - 25.00 лв. Шев на екстензорно сухожилие - 40.00 лв. Хирургично премахване на келоиди - 15.00 лв/см Премахване на татуировки - 15.00 лв/см Премахване на атером, липом, ганглиом - 80.00 лв. Аборт по желание - 150.00/200.00 лв. Кризисна интервенция - 25.00 лв. Оценка и водене на случаи на лица със зависимост - 25.00 лв. Участие в екип - 25.00 лв. Индивидуална терапия /монодраматична сесия/ - 25.00 лв. Групова психодраматична сесия – единична цена - 25.00 лв. Такса за деловодно обслужване и консумативи - 2.00 лв. Коремна пункция - 30.00 лв. Консултация с психолог - 15.00 лв. Консултация с логопед - 10.00 лв. Цени на медицински услуги, не посочени в списъка, се договарят допълнително! Всички пациенти се информират предварително за цените на платените медицински услуги и реда на тяхното заплащане!
ЦЕНИ
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
Ценоразпис на извършваните медицински дейности по желание на пациента в МЦ ”Д-Р ВЕЛКОВИ” ООД- град Разград, съгласно чл.98, ал.1, от ЗЛЗ /ДВ бр.65 от 2000 г./, писмо № 300/04.07.2000 г. на УС на БЛС   Преглед от специалист - 30.00 лв. Вторичен преглед - 15.00 лв. Медицинско свидетелство за професионален шофьор – за специалист по - 6.00 лв. Медицинско свидетелство за работа – за специалист по - 6.00 лв. Медицинско свидетелство за постъпване в учебно заведение – за специалист по - 5.00 лв. Медицински преглед с ехография на коремни органи - 30.00 лв. Ехография на млечна жлеза - 30.00 лв. Ехокардиография - 20.00 лв. Електрокардиограма с разчитане - 5.00 лв.  Поставяне на катетър - 5.00 лв Промивка на уши - 5.00 лв. Инхалация медикаментозна - 3.00 лв. Хистологично изследване - 70.00 лв. Цитологично изследване – 40.00 лв. Поставяне на спирала - 20.00 лв. Махане на спирала - 10.00 лв. Диатермокоагулация - 15.00 лв. Спермограма - 20 Пробно абразио - 70.00 лв. Измерване на артериално налягане - 1.00 лв. Мускулна инжекция - 2.00 лв. Подкожна инжекция - 1.00 лв. Венозна инжекция - 3.00 лв. Вливане на венозна инфузия - 10.00 лв. Тампонада - 10.00 лв. Преглед по желание на чужд гражданин - 40.00 лв. Документи на чужд гражданин - 20.00 лв. Инцизия - 20.00 лв. Обработка на рана - 15.00 лв. Обработка на гнойна рана - 20.00 лв. Превръзка на оперативна рана - 10.00 лв. Сваляне на конци - 10.00 лв. Вземане на венозна кръв /ако не е включено в друга дейност/ - 2.00 лв. Изготвяне на протокол за ТЕЛК и РЕЛК /без направление/ - 40.00 лв. ЛКК /без направление/ на специалист по - 5.00 лв. Анестезиологична консултация - 25.00 лв. Шев на екстензорно сухожилие - 40.00 лв. Хирургично премахване на келоиди - 15.00 лв/см Премахване на татуировки - 15.00 лв/см Премахване на атером, липом, ганглиом - 80.00 лв. Аборт по желание - 150.00/200.00 лв. Кризисна интервенция - 25.00 лв. Оценка и водене на случаи на лица със зависимост - 25.00 лв. Участие в екип - 25.00 лв. Индивидуална терапия /монодраматична сесия/ - 25.00 лв. Групова психодраматична сесия – единична цена - 25.00 лв. Такса за деловодно обслужване и консумативи - 2.00 лв. Коремна пункция - 30.00 лв. Консултация с психолог - 15.00 лв. Консултация с логопед - 10.00 лв. Цени на медицински услуги, не посочени в списъка, се договарят допълнително! Всички пациенти се информират предварително за цените на платените медицински услуги и реда на тяхното заплащане!
Д   ВЕЛКОВИ -р МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37