Д   ВЕЛКОВИ -р
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ДЕЙНОСТ
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
        УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ И КОЛЕГИ,            МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага на всички свои пациенти съвременна диагностика, лечение и специализирани консултации в областта на Акушерството и Гинекологията. МЦ „Д-р Велкови ООД” разполага с уникална за България ехографска апаратура Esaote MyLab Seven с възможности за ултразвукови изследвания във всички измерения (2D, 3D и 4D) чрез трансабдоминален (през корема) и трансвагинален (през влагалището) достъп. МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага на всички бъдещи родители прецизна и качествена пренатална диагностика, комфортно наблюдение на ехографските прегледи на широк LCD екран, както и възможности за запис на уникалните кадри от нероденото им бебе въввсички измерения – 2D, 3D и 4D (триизмерен образ в реално време). Ултразвуковите прегледи се документират и архивират на различни носители според предпочитанията на пациентите – CD, DVD и USB. МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага на всички свои пациенти пълната гама от изследвания, свързани с оценка на гинекологичното състояние на жената - гинекологичен преглед, микробиология, цитонамазка, колпоскопия, ултразвуково изследване, електроконизация и др. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена апаратура от високо квалифицирани специалисти.         МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага в областта на Акушерството: Диагноза на ранната бременност и нейните усложнения; Проследяване на нормалната бременност; Пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода с ехографски апарат с възможности за изследване в режим на 2D, 3D и 4D; Ехографски скрининг за хромозомни аномали между 11-14 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция и оценка на носната кост на плода; Ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез оценка на феталната морфология; Фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) в различните срокове на бременността; Доплерово изследване на кръвотока на майката и плода в различните срокове на бременността; Диагностика и мониториране на застрашения плод; Консултации по всички проблеми на нормалната и високо-рискова бременност, раждането и послеродовия период
ДЕЙНОСТ
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
        УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ И КОЛЕГИ,            МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага на всички свои пациенти съвременна диагностика, лечение и специализирани консултации в областта на Акушерството и Гинекологията. МЦ „Д-р Велкови ООД” разполага с уникална за България ехографска апаратура Esaote MyLab Seven с възможности за ултразвукови изследвания във всички измерения (2D, 3D и 4D) чрез трансабдоминален (през корема) и трансвагинален (през влагалището) достъп. МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага на всички бъдещи родители прецизна и качествена пренатална диагностика, комфортно наблюдение на ехографските прегледи на широк LCD екран, както и възможности за запис на уникалните кадри от нероденото им бебе въввсички измерения – 2D, 3D и 4D (триизмерен образ в реално време). Ултразвуковите прегледи се документират и архивират на различни носители според предпочитанията на пациентите – CD, DVD и USB. МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага на всички свои пациенти пълната гама от изследвания, свързани с оценка на гинекологичното състояние на жената - гинекологичен преглед, микробиология, цитонамазка, колпоскопия, ултразвуково изследване, електроконизация и др. Изследванията се извършват в комфортна обстановка с качествена апаратура от високо квалифицирани специалисти.         МЦ „Д-р Велкови ООД” предлага в областта на Акушерството: Диагноза на ранната бременност и нейните усложнения; Проследяване на нормалната бременност; Пренатална диагностика на вродените структурни аномалии на плода с ехографски апарат с възможности за изследване в режим на 2D, 3D и 4D; Ехографски скрининг за хромозомни аномали между 11-14 г.с. чрез измерване на нухалната транслуценция и оценка на носната кост на плода; Ехографски скрининг за хромозомни аномалии между 18-23 г.с. чрез оценка на феталната морфология; Фетална ехокардиография (пренатална диагноза на вродените сърдечни аномалии на плода) в различните срокове на бременността; Доплерово изследване на кръвотока на майката и плода в различните срокове на бременността; Диагностика и мониториране на застрашения плод; Консултации по всички проблеми на нормалната и високо-рискова бременност, раждането и послеродовия период
Д   ВЕЛКОВИ -р МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37