Д   ВЕЛКОВИ -р
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
3D/4D Ехография
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
Видео:
3D/4D Ехография
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
Д   ВЕЛКОВИ -р МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37