Д   ВЕЛКОВИ -р
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
ЕКИП
Д-р З. Велкова – специалист детски болести, детска ревмокардиология Д-р Зоя Велкова е завършила Медицински университет-гр. София през 1986г. От 1992г. д-р Велкова има придобита специалност по детски болести, а от 1995г. - по детска ревмокардиология. Има свидетелство за професионална квалификация по здравен мениджмънт Квалификационни  курсове: Притежава свидетелство за професионална квалификация „ Ехокардиография  в детската възраст-фундаментално ниво” от 2009г. на  Медицински университет-гр. София. Участвала в квалификационни курсове по сонография на тазобедрена става, трансфонтанелна ехография, УЗД в детска възраст,  абдоминална ехография, детска урология, системни заболявания на съединителната тъкан, ЕКГ в детска възраст, ритъмни и проводни нарушения в детска възраст, артериална хипертония в детска възраст, интензивна терапия на сърдечно-съдовите заболявания в детска възраст и др.  Д-р О. Велков - специалист  Акушерство и Гинекология Д-р Орлин Велков е специализирал и защитил специалност по акушерство и гинекология във водещата българска акушеро-гинекологична болница СБАЛАГ"Майчин дом" - София. Притежава  опит в най-съвременните аспекти на ултразвукова диагностика при бременни и в гинекологията и специално в 3D/4D ехографията, придобит чрез продължителна практика с най-модерната апаратура и обучения   Владее отлично ултразвуковата диагностика при бременните и в гинекологията и методите за онкопрофилактика, ранна диагностика и лечение на гинекологичните заболявания.  Квалификационни курсове 2009 "Гинекологична оперативна техника" 2006 "Съвременни насоки в антенаталната диагностика: превенция на заплахата" 2005 "Ехографска диагностика в АГ и доплерова диагностика" 2005 "Съвременна хормонално-заместителна терапия" 2004 "Влагалищна екосистема: лечение на желязодефицитна анемия с железен глюконат; локални спермициди - съвременен метод на контрацепция" 2002  Колпоскопия” 2000 Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията „ 1996  Основен курс по обща медицина 1989 Абдоминална ехография” Д-р И. Кръстева – кл. лаборатория Д-р А. Генева – кожни и венерически болести Д-р Е. Генев – хирург Д-р С . Стоянов - хирург Д-р И. Арабаджиев – невролог Д-р С. Маринов – уши, нос, гърло (Началник отделение УНГ в МБАЛ „Св.Иван Рилски - гр. Разград) Д-р П. Петкова – гастроентеролог Д-р Г. Кулишев – анестезиолог, началник ОАРИЛ - МБАЛ Разград Д-р Д. Василева – съдебна медицина Д-р Н. Йоцов – вътрешни болести Д-р П. Владимирова - очни болести Д-р Д. Неделчев - хирург Д-р И. Петров - ортопед - травматолог Д-р А. Стойнов - спортна медицина В. Казакова - логопед Н. Василева - детски психолог Консултативен ин витро кабинет - клиника "Олимед" гр. Варна Лекари консултанти Доц. д-р Т. Ганев - уролог, началник Урологична клиника в МБАЛ “Св. Анна” - Варна Сертификат по лапароскопски операции в урологията; Сертификат по ендоскопски операции на простатата; Специализация по лазерна терапия на заболяванията на простатата в Нюрнберг; Специализация по слингови операции в Хамбург; Специализация  по онкоурология в Оксфорд; Специализация по ендоскопска уроло- гия  в Мюнхен Д-р Методи Велков - вътрешна медицина и кардиология - Германия Д-р М. Велкова – ревматолог, Русе Д-р Д. Велков – акушер-гинеколог, Русе Д-р Т. Мустаков – алерголог, гл.асистент в „Александровска болница” – София Д-р Д. Димитров – онколог-хирург, Шумен Д-р Е. Енев – психиатър, психотерапевт, Варна Д-р К. Стефанова – съдов хирург, Шумен Д-р Н. Каракашев – неврохирург в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” - София Проф. Д-р С. Станчев - ортопед, Началник Университетска клиника по ортопедия и гръбначна хирургия УМБАЛ “Св. Ана” София Д-р Д. Велевски - кардиолог, Началник отделение към Варненска кардиология- гр. Варна Д-р Н. Неделчев - психиатър, детски психиатър - гр. Варна
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
ЕКИП
Д-р З. Велкова – специалист детски болести, детска ревмокардиология Д-р Зоя Велкова е завършила Медицински университет-гр. София през 1986г. От 1992г. д-р Велкова има придобита специалност по детски болести, а от 1995 г. - по детска ревмокардиология. Има свидетелство за професионална квалификация по здравен мениджмънт Квалификационни  курсове: Притежава свидетелство за професионална квалификация „ Ехокардиография  в детската възраст-фундаментално ниво” от 2009г. на  Медицински университет-гр. София. Участвала в квалификационни курсове по сонография на тазобедрена става, трансфонтанелна ехография, УЗД в детска възраст,  абдоминална ехография, детска урология, системни заболявания на съединителната тъкан, ЕКГ в детска възраст, ритъмни и проводни нарушения в детска възраст, артериална хипертония в детска възраст, интензивна терапия на сърдечно-съдовите заболявания в детска възраст и др.  Д-р О. Велков - специалист  Акушерство и Гинекология Д-р Орлин Велков е специализирал и защитил специалност по акушерство и гинекология във водещата българска акушеро-гинекологична болница СБАЛАГ"Майчин дом" - София. Притежава  опит в най-съвременните аспекти на ултразвукова диагностика при бременни и в гинекологията и специално в 3D/4D ехографията, придобит чрез продължителна практика с най-модерната апаратура и обучения   Владее отлично ултразвуковата диагностика при бременните и в гинекологията и методите за онкопрофилактика, ранна диагностика и лечение на гинекологичните заболявания.  Квалификационни курсове 2009 "Гинекологична оперативна техника" 2006 "Съвременни насоки в антенаталната диагностика: превенция на заплахата" 2005 "Ехографска диагностика в АГ и доплерова диагностика" 2005 "Съвременна хормонално-заместителна терапия" 2004 "Влагалищна екосистема: лечение на желязодефицитна анемия с железен глюконат; локални спермициди - съвременен метод на контрацепция" 2002  Колпоскопия” 2000 Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията „ 1996  Основен курс по обща медицина 1989 Абдоминална ехография” Д-р И. Кръстева – кл. лаборатория Д-р А. Генева – кожни и венерически болести Д-р Е. Генев – хирург Д-р С . Стоянов -хирург Д-р И. Арабаджиев – невролог Д-р С. Маринов – уши, нос, гърло (Началник отделение УНГ в МБАЛ „Св.Иван Рилски - гр. Разград) Д-р П. Петкова – гастроентеролог Д-р Г. Кулишев – анестезиолог, началник ОАРИЛ - МБАЛ Разград Д-р Д. Василева – съдебна медицина Д-р Н. Йоцов – вътрешни болести Д-р П. Владимирова - очни болести Д-р Д. Неделчев - хирург Д-р И. Петров - ортопед - травматолог Д-р А. Стойнов - спортна медицина Консултативен ин витро кабинет - клиника "Олимед" гр. Варна Лекари консултанти Доц. д-р Т. Ганев - уролог, началник Урологична клиника в МБАЛ “Св. Анна” - Варна Сертификат по лапароскопски операции в урологията; Сертификат по ендоскопски операции на простатата; Специализация по лазерна терапия на заболяванията на простатата в Нюрнберг; Специализация по слингови операции в Хамбург; Специализация  по онкоурология в Оксфорд; Специализация по ендоскопска уроло- гия  в Мюнхен Д-р Методи Велков - вътрешна медицина и кардиология - Германия Д-р М. Велкова – ревматолог, Русе Д-р Д. Велков – акушер-гинеколог, Русе Д-р Т. Мустаков – алерголог, гл.асистент в „Александровска болница” – София Д-р Д. Димитров – онколог-хирург, Шумен Д-р Е. Енев – психиатър, психотерапевт, Варна Д-р К. Стефанова – съдов хирург, Шумен Д-р Н. Каракашев – неврохирург в УМБАЛ “Св. Иван Рилски” - София Д-р С.Стоянов – неврохирург, Шумен Проф. Д-р С. Станчев - ортопед, Началник Университетска клиника по ортопедия и гръбначна хирургия УМБАЛ “Св. Ана” София Д-р Д. Велевски - кардиолог, Началник отделение към Варненска кардиология- гр. Варна Д-р Н. Неделчев - психиатър, детски психиатър - гр. Варна
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
Д   ВЕЛКОВИ -р МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37