Д   ВЕЛКОВИ -р
МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
КОНТАКТИ
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
Адрес: гр. Разград, ул. "Г. С. Раковски" 27 А /зад стария театър/ тел. 084/66 04 02 GSM: 084/66 04 02; 088/908 42 37 E-mail: drvelkov@abv.bg Работно време : от понеделник до петък - 08.00 - 19.00 часа събота и неделя със записване
От 25 май 2018 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Моля да се запознаете със Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни. 
КОНТАКТИ
© 2016 МЦ “Д-Р ВЕЛКОВИ”
Адрес: гр. Разград, ул. "Г. С. Раковски" 27 А /зад стария театър/ тел. 084/66 04 02 GSM: 084/66 04 02; 088/908 42 37 E-mail: drvelkov@abv.bg Работно време : от понеделник до петък - 08.00 - 19.00 часа събота и неделя със записване
Д   ВЕЛКОВИ -р МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР
От 25 май 2018 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Моля да се запознаете със Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни. 
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37
тел.: 084 66 04 02  моб.: 0889 08 42 37